ضرب المثل های معروف ایرانی| ویکی پدیا فارسی

ضرب المثل های معروف ایرانی

1- اب پاکی روی دست کسی ریختن . معنی (مراد از این مثل مایوس کردن و حرف اخر  را گفتن . )

2- اب خوش از گلوی کسی پایین نرفتن .معنی (منظور کسی است  که پیوسته در رنج و زحمت باشد )

3- اب نطلبیده مراد است . معنی (منظور این است که کسی تشنه باشد و قبل از اب خواستن  کسی به او نوشیدنی بدهد این امر را به فال نیک میگیرند .)

4- اتش بیار معرکه شدن . معنی (منظور دامن زدن به نزاع میان دو یا چند نفر است .)

5- ادم دروغگو کم حافظه است .معنی (در مورد کسی به کار میرود که چون زیاد دروغ میگوید نمیتواند همه ی انها را  به خاطر بسپارد  لذا برای هرکس یک طور تعریف میکند . )

6- ادمیزاد شیر خام خورده است . معنی ( انسان جایزالخطاست .)

7- افتابه خرج لحیم کردن معنی ( برای درست کردن چیزی از قیمت اصلی ان بیشتر خرج کردن )

8- اجاقش کور است . معنی ( کسی را میگویند که عقیم باشدو دارای فرزندی نیست .)

9-از بس گفت زبانش مو دراورد . معنی ( در مورد کسی میگویند که هرقدر میگوید  به نتیجه نمیرسد .)

10-از خرس مو کندن غنیمت است . معنی ( از شخص بخیل هرچه به دست اید  باید خدا را شکر کرد .)

منتظر ضرب المثل های بعدی باشید ...... منتظر نظراتتون هستیم ..